Jeśli finanse nie stanowiłyby bariery, używałbym aparatu z matrycą…