Biskajskie smoki, Biskaje, skały fliszowe, Sakoneta, fotowyprawa, warsztaty fotograficzne, Hiszpania

Północna Hiszpania – Zatoka Biskajska